Bersama Dana Everyday Kita Melestarikan Buddha Sasana di Nusantara & Dunia
Deskripsi Gambar
Dana Everyday mempertemukan ladang berdana yang subur kepada para donatur, seperti:
  • Dana pembangunan vihara-vihara desa.
  • Dana cinta kasih pengobatan umat Buddha yang kurang mampu.
  • Baksos untuk umat Buddha yang kurang mampu.
  • Dana makan, jubah, keperluan Sangha.
  • Visudhi Tisarana.
  • Dan masih banyak lagi.
Partners

MLIKI is a limitless digital item and physical goods marketplace. MLIKI aims to create a hybrid marketplace that makes it possible to purchase physical goods and digital item like NFTs at the touch of a finger