Sanghadana dibulan Kathina kepada 41 Anggota Sangha

Berkah Karma Baik yang Luar Biasa Dapat Berdana Dihari Kathina ????

Dibutuhkan
Rp 14.350.000
Dana Terkumpul
Rp 75.363.670
Berbagi:
Sanghadana dibulan Kathina kepada 41 Anggota Sangha

Kathina Dana adalah hari bhakti umat Buddha sebagai rasa syukur dan terima kasih kepada para Bhikkhu yang telah melaksanakan masa Vassa. Selain itu juga nerupakan wujud ucapan terima kasih atas nasehat, dorongan dan bimbingan untuk mengembangkan moralitas/etika.

Dengan adanya Hari Kathina ini kita dapat menimbun karma-karma baik kita. Dengan ini kita juga dapat melatih Saddha(Keyakinan) kita terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Serta dengan berdana dapat melatih diri kita untuk melepas keterikatan atau kemelekatan kita terhadap sesuatu.

Semoga kita semua tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan Kathina ini untuk secara aktif mengembangkan kebajikan dan meningkatkan kualitas batin kita masing-masing.